kam-shenavaee   بسیاری از مردم جهان دچار میزانی از افت شنوایی هستند و افت شنوایی به انواع مختلفی وجود دارد. به مرور زمان افت شنوایی ممکن است بر گفتار و نوع ارتباط شما با دیگران تاثیر منفی بگذارد. بنابراین با عدم درمان افت شنوایی ممکن است آسیب فیزیکی به آسیب روانی منجر شود. بهمین دلیل است که یافتن سریع راه کار شنوایی مساله ای بسیار با اهمیت است.
اگر دچار افت شنوایی هستید اصلا نگران نباشید شما تنها کسی نیستید که با این معظل مواجهید  شما یکی از 500 میلیون نفر در سراسر جهان هستید. در اکثر کشورها از هر 6 نفر یکی دچار میزانی از آسیب شنوایی است. اما لازم است بدانید که انتخاب سمعک مناسب ارتباطات تقریبا 90% افراد کم شنوا را بهبود بخشیده است. این بدان معناست که نیازی به نگرانی نیست برای شما هم راه کاری مناسب وجود دارد.