افت شنوایی ممکن است به یکی از دو صورت و یا ترکیبی از این دو نوع اتفاق بیفتاد.kam-shenavaee

افت شنوایی رسانشی:
نوعی از افت شنوایی مه در نتیجه بیماری و یا اختلال شنوایی در انتقال صدا از طریق گوش خارجی و یا گوش میانی اختلال ایجاد می شود.این نوع از افت شنوایی معمولا از طریق دارو و جراحی قابل درمان است. در برخی از موارد برای بهبود شنوایی می توان از سمعک کمک گرفت.

افت شنوایی حسی-حرکتی:
این نوع افت شنوایی بر گوش داخلی و یا راه های عصبی تاثیر می گذارد. در این نوع افت صدا از طریق گوش خارجی و گوش میانی منتقل می شود. اما گوش داخلی در انتقال صدا تاثیر کم تری دارد . این نوع افت معمولا بر اثر آسیب دیدگی سلول های مویی و یا پایانه های عصبی داخل حلزون گوش رخ می دهد.این امر منجر به کاهش درک شدت و کیفیت صدا می شود. این نوع افت شنوایی معمولا با سمعک برای تقویت و جبران صدای کاهش یافته قابل جبران است.

افت شنوایی ترکیبی:
وقوع همزمان هر دو نوع افت شنوایی رسانشی و حسی-حرکتی است که ار آن با نام افت شنوایی ترکیبی یاد می شود. نحوه درمان این نوع آسیب شنوایی شامل درمان پزشکی و استفاده از سمعک می تواند باشد.