میزان افت شنوایی/ سطوح کم شنوایی:
از سطوح مختلف کم شنوایی تحت عنوان میزان/درجه یاد می شود که بسته به شدت آسیب شنوایی متفاوت است.

سطوح کم شنوایی آستانه شنوایی قابلیت شنیدن صداها
هیچ/صفر 0-25 دسی بل امکان شنیدن صداها بدون هیچ مشکلی
ملایم 40-26 دسی بل شنیدن صداهای آرام به خصوص در محیط های پر سرو صدا و پر انعکاس با مشکل روبروست اما در محیط ها ی آرام مشکلی وجود ندارد
متوسط 55-41 دسی بل مشکل در درک گفتارخصوصا با حضور صداهای پس زمینه، برای شنیدن صدای تلویزیون و رادیو به ولوم صدای بالاتر نیاز است
نیمه شدید 70-56 دسی بل عدم وضوح گفتار. صداها باید از حد معمولی بلندتر باشند. وجود مشکلاتی در گفتگوهای گروهی
شدید 90-71 دسی بل نامفهومی در شنیدن صداها. مشکل در شنیدن صداهای بلند. درک گفتار تنها از طریق تقویت بالای صدا و فریاد امکان پذیر است
عمیق 91 دسی بل شنیدن صداهای تقویت شده هم دشوار و غیر قابل شنیدن است