اطلاعات پایه در مورد سمعک:
پی بردن به افت شنوایی و استفاده از سمعک برای جبران آن ، در ابتدا  تجربه ای ناخوشایند به نظر می آید اما لازم است تا بدانید که نگرانی شما بیهوده است ،  هنگامی که با نحوه عملکرد سمعک آشنا شوید و به قرار گرفتن آن بر روی گوش عادت کنید، حتی حضور آنرا بر روی گوش هایتان فراموش خواهید کرد.