مشاوره
انتخاب سمعك مناسب در رضايتمندي افراد بسيار تاثير گذار است . با توجه به تنوع سمعكها , برند هاي فراوان و كاربرهاي متفاوت سمعكها يك اديولوژيست مجرب با شناختي كه از كارخانه هاي توليد كننده سمعك و قابليتهاي آنها دارد و نيز شناختي كه از ساختمان گوش و شنوايي دارد مي تواند مناسب ترين فرد جهت انتخاب سمعك باشد ايجاد انگيزه در استفاده كننده از سمعك و به وجود آوردن نگرش منطقي و صحيح نسبت به سمعك , هنر يك متخصص شنوايي كار آزموده است مي بايست در وهله اول در مشاوره خود با بيمار با استفاده از دانش خود جلب اعتماد و اطمينان نمايد و سپس با انتخاب مناسب سمعك بيشترين احساس رضايت را براي فرد كم شنوا فراهم كند.

ارائه انواع سمعك
انواع سمعك شامل سمعكهاي نامرئي , داخل گوشي , پشت گوشي , جيبي و عينكي در كلينيك ما ارائه مي گردد . سمعكها با در نظر گرفتن مشخصات شنوايي هر فرد و با در نظر گرفتن انتظارات شخص مصرف كننده تجويز مي شوند .
كوچكترين , مدرنترين , قوي ترين سمعكها با استفاده از جديدترين سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي تجويز سمعك ارائه مي شوند .

تجويز سمعك مبني بر اصول حرفه اي و استاندارد هاي بين المللي
پيشرفته ترين دستگاه تجويز سمعك Real Ear Measurment ( اندازه گيري گوش واقعي ) مي باشد كه توسط اين دستگاه تقويت حاصل از سمعك در حالتي كه سمعك بر روي گوش بيمار است اندازه گيري مي شود ميزان تقويت سمعك متناسب با افت شنوايي فرد در فركانسهاي مختلف باشد . تقويت بيش از حد موجب آسيب بيشتر به سيستم شنوايي مي شود و تقويت كم و نا كافي پاسخگوي نياز شنيداري فرد كم شنوا نخواهد بود . در حال حاضر , تمامي محققان رشته شنوايي شناسي به اين نتيجه دست يافته اند كه بايد شيوه بررسي سمعك به صورت اندازه گيري گوش واقعي باشد . اين حالت به ويژه در كودكان و افراد مسن كه قادر به برقراري ارتباط و بيان مشكلات خود با سمعك نيستند , بسيار توصيه مي شود .
دستگاه Fonix FP35 ساخت كمپاني FRYE كشور آمريكا , دستگاهي است كه در حال حاضر در كلينيك سمعک بهین آوا مورد استفاده قرار مي گيرد .

ارزيابي مشخصات آكوستيكي سمعك
هر سمعك از سوي شركت سازنده با مشخصات فني و آكوستيكي وارد بازار مي گردد ولي اينكه آيا اين مشخصات با واقعيت تطبيق دارد يا خير ؟ قابل اندازه گيري و ارزيابي مي باشد و همچنين كار آيي سمعكها بعد از مدت زماني كه از كاركرد آن مي گذرد ممكن است دچار اختلال شود از اين رو لازم است هر سمعك بطور جداگانه با دستگاه Hearing Aid Analyzer ( تحليل گر سمعك) مورد بررسي قرار گيرد .
كلينيك سمعک بهین آوا با در اختيار داشتن اين دستگاه گران قيمت و پيشرفته همواره كيفيت ارائه خدمات خود را بالا نگه داشته و سعي دارد بهترين خدمات را به مددجويان ارائه نمايد .