بغير از نوع خاصي از سمعكهاي پشت گوشي (RIC و يا سمعكهاي Open ) تمامي سمعكها نياز به قالب جهت هدايت صدا دارند . قالبها علاوه بر انتقال صدا مي توانند سمعك را به طريقي راحت روي گوش نگه دارند . قالبهاي سمعك پشت گوشي و جيبي بر اساس ميزان كم شنوايي , ويژگيهاي گوش فرد و تعديلات آكوستيكي كه براي فرد كم شنوا نياز است در انواع گوناگون ساخته مي شوند .
براي ساخت پوسته سمعك هاي داخل گوشي و نامرئي نياز است كه ابتدا با معاينه كامل كانال گوش و استفاده از كانال بند , قالب اوليه توسط شنوايي شناس از گوش بيمار تهيه گردد . از آنجائيكه در سمعك هاي داخل گوشي بدليل مجاور بودن بلند گو و ميكروفن نياز است در ساخت پوسته سمعك دقت زيادي انجام گيرد و چون لازم است مواد قالبگيري تا نزديكي پرده گوش وارد شود از اين رو اهميت دارد كه اين كار توسط يك اديولوژيست كارآزموده انجام گيرد و ساخت پوسته سمعك نيز در يك لابراتوار مجهز انجام شود . سمعک بهین آوا با بيش از 20 سال تجربه در اين زمينه يكي از موفق ترين كلينيكهاي تجويز سمعك در كشور مي باشد .